page contents
Zamknięcie Midasa: powody i przejście do CedeFi

Zamknięcie Midasa: powody i przejście do CedeFi

Wstęp

Nazywam się Trevor, dyrektor generalny Midas Investments i piszę do Ciebie dzisiaj z ciężkim sercem, aby ogłosić, że platforma Midas jest zamykana. Wiosną 2022 roku portfel Midas DeFi poniósł łączną stratę w wysokości 50 milionów dolarów (20% z 250 milionów dolarów AUM). Po wydarzeniach Celsjusza i FTX platforma doświadczyła wycofania ponad 60% AUM, co spowodowało duży deficyt aktywów. W oparciu o zaistniałą sytuację i aktualne warunki rynkowe CeFi podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu platformy.

Pomimo szkód wyrządzonych przez to wydarzenie, jest to jedyny sposób, aby Midas mógł posunąć się naprzód, aby zbudować coś odpowiedniego dla tego nowego rynku. Naszym celem jest skupienie się na nowym projekcie, który jest zgodny z naszą wizją CeDeFi. Ten projekt będzie w pełni przejrzysty, oparty na łańcuchu i zbudowany w celu zaoferowania nowego i ulepszonego doświadczenia inwestycyjnego.

Ten artykuł podsumowuje podział tego wydarzenia, ale przygotowałem film na YouTube z przejrzystym wyjaśnieniem, w tym naszymi portfelami DeFi i PNL. Gorąco polecam obejrzenie filmu na naszym kanale YouTube .

Wyzwania, przed którymi stanęliśmy

W 2021 roku model biznesowy Midasa obracał się wokół rentowności DeFi, które z łatwością pokrywały najwyższą rentowność na rynku.

W czwartym kwartale 2021 roku i pierwszym kwartale 2022 roku odnotowaliśmy szybki wzrost, a zarządzane przez nas aktywa wzrosły 15-krotnie. Spowodowało to duży stres w firmie. Wzrost AUM, z którym mieliśmy do czynienia, zmusił nas do restrukturyzacji naszego portfela i dywersyfikacji naszego portfela DeFi na prawie każdą inwestycję, która była prezentowana na rynku.

Po raz pierwszy obniżyliśmy stawki w lutym, kiedy było oczywiste, że nie możemy utrzymać wydajności, jaką dajemy użytkownikom.

Tymczasem wiosną rynki kryptowalut i DeFi stanęły w obliczu wyzwań, a nasz portfel inwestycyjny poniósł skumulowane straty w wysokości 20%

Tymczasem wiosną rynki kryptowalut i DeFi stanęły w obliczu wyzwań, a nasz portfel inwestycyjny poniósł skumulowane straty w wysokości 20%, czyli około 50 milionów dolarów.

14 milionów dolarów zostało utraconych w protokole Ichi, a 15 milionów dolarów z powodu spadku wartości pozycji w portfelu DeFi Alpha.

Dodatkowo, dzięki wdrożeniu samodzielnie zbudowanej analitycznej infrastruktury bilansowej, zauważyliśmy, że dynamika cen altcoinów prezentowanych na naszej platformie powodowała deficyty w bilansie, tj. portfel Midasa posiadał więcej tokenów FTM niż użytkownicy mieli na platformie.

W odpowiedzi na te straty w maju 2022 r. wdrożyliśmy pełne wyłączenie portfela z ryzyka i opracowaliśmy nowe modele biznesowe inwestycji, takie jak CeDeFi, a także inne narzędzia inwestycyjne, starając się odzyskać te straty i przygotować się na kolejną zwyżkę cyklu. Jednak pomimo tych wysiłków doświadczyliśmy odpływu aktywów o ponad 60% w ciągu sześciu miesięcy z powodu wydarzeń z udziałem LUNA, Celsjusza i FTX. Uniemożliwiło nam to utrzymanie naszego modelu stałej rentowności.

W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy nasz zespół koncentrował się na identyfikowaniu i wykorzystywaniu możliwości zrównoważenia naszych aktywów i pasywów. Obejmowało to uruchomienie strategii CeDeFi, poszukiwanie zbiórki funduszy i badanie możliwości za pomocą protokołów DeFi. Pomimo tych wysiłków, znaczne wycofania środków z powodu niewypłacalności Celciusa i FTX, w połączeniu z ograniczonymi możliwościami uzyskiwania zysku na rynku, uniemożliwiły nam pokrycie dziennych wypłat dla użytkowników z powodu deficytu aktywów.

Chcę wyjaśnić, że tylko pracownicy Midasa na poziomie C byli świadomi deficytu aktywów. Zespół ds. społeczności, zespół ds. marketingu, zespół wsparcia, zespół ds. IT i zespół ds. platformy nie byli świadomi tego problemu. Deficyt aktywów spowodowany był długoterminowym ryzykiem inwestycji DeFi, niestabilnością naszego modelu biznesowego po utracie aktywów oraz brakiem płynności tokena Midas.

Dekompozycja deficytu bilansowego:

Łączne zobowiązania za BTC, ETH i Stables na 27.12.22 115 mln USD

Łączne aktywa dla BTC, ETH i Stables na 27.12.22 51,7 mln USD

Kwota deficytu: 63,3 mln USD

Dekompozycja deficytu bilansowego:

 • Protokół Ichi o wartości 14 milionów dolarów w kwietniu 2022 r
 • Portfel DeFi Alpha o wartości 15 milionów dolarów wiosną 2022 r
 • 1,5 miliona dolarów z powodu włamania do mostu Harmony
 • 3 miliony dolarów z powodu zmiany ceny tokena FTM
 • 15 milionów dolarów z powodu równoważenia sprzedaży tokenów MIDAS na niepłynnym rynku
 • 10 milionów dolarów z powodu wypłaty wyższych nagród w natywnych i MIDAS Boost niż te, które były zarobione dzięki DeFi.

Więcej informacji w ujęciu kwartalnym można znaleźć w filmie na YouTube .

Midas planuje zbilansować aktywa i pasywa

27 grudnia o godzinie 11:00 UTC wyłączymy depozyty i swapy na naszej platformie. Wypłaty zostaną wyłączone na 2-3 godziny, podczas gdy upewnimy się, że obliczenia i korekty salda zostały wykonane poprawnie. Gdy to zrobisz, będziesz mógł wypłacić pozostałe aktywa z platformy, a wszelkie zdobyte nagrody zostaną odjęte od Twojego salda.

WAŻNE: filmie mówię, że naszym celem zrównoważenia jest 48%, ale ze względu na wypłaty z platformy i swapy na tokenie Midas w ostatnich czterech dniach, ostateczna liczba to 55% salda.

 • Dostosujemy salda użytkowników, równoważąc pozostałe zobowiązania w BTC, ETH i stablecoinach z pozostałymi aktywami, odejmując 55% i zarobione nagrody.
 • Salda innych aktywów, takich jak BNB, AVAX, FTM i CeDeFi, nie ulegną zmianie poza zmniejszeniem historycznych zysków;
 • Użytkownicy z saldami niższymi niż 5000 USD nie będą mieli korygowanych sald poza odliczeniem zarobków. Ponadto Twoje saldo nie będzie niższe niż 5000 USD (minus odliczone nagrody).
 • Dostosowanie do BTC, ETH i stablecoinów użytkowników zostanie zrekompensowane w tokenach MIDAS, które można również wypłacić z platformy;
 • Tokeny MIDAS zostaną zamienione na token nowego projektu, który będzie zbudowany na zasadach pełnej przejrzystości i obejmie innowacje wypracowane przez zespół Midasa w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, takie jak CeDeFi;
 • Przestaniemy również zapewniać płynność tokenowi MIDAS i będziemy dążyć do usunięcia z niego całej płynności, aby społeczność mogła nim w pełni handlować.

Oto przykład, w jaki sposób salda zostaną zaktualizowane. 

 • W pierwszym przypadku, jeśli masz saldo w wysokości 5000 $ i 200 $ w nagrodach wszechczasów, twoje nowe saldo wyniesie 4800 $.
 • W drugim przypadku, jeśli Twoje saldo wynosi 5 000 USD, ale Twoje nagrody wszechczasów przy większym depozycie wynoszą 10 000 USD, będziemy musieli odjąć całe Twoje saldo.
 • W trzecim przypadku, jeśli Twoje saldo wynosi 15 000 USD i masz 2000 USD w nagrodach wszechczasów, najpierw odejmiemy nagrody wszechczasów, a następnie pomnożymy je przez stopę redukcji (55%).

W zależności od tego, ile odejmiemy od Twojego salda, przyznamy tokeny MIDAS jako rekompensatę na podstawie ceny z dnia ogłoszenia (27.12.22). Tokeny MIDAS zostaną zamienione na tokeny nowego projektu.

Nowy produkt

Zespół Midas szacuje, że popyt na przejrzyste zasoby DeFi ze strony klientów detalicznych i instytucjonalnych sięgnie około 100 miliardów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, Midas planuje zaoferować skalowalne, weryfikowalne, tokenizowane strategie CeDeFi zarówno dla użytkowników CeFi, jak i DeFi.

Strategie te będą obejmować przynoszące dochód BTC, ETH i monety typu stablecoin z funkcjami bicia i kupowania, a także skarbiec, który posiada płynne, przynoszące dochód pozycje DeFi, zarządzane przez funkcje bicia i wykupu. Midas planuje również oferować indeksy rynku rentowności oraz lewarować długie i krótkie aktywa poprzez pozycje zabezpieczające.

Model biznesowy nowego projektu będzie obejmował przeniesienie udziału w przychodach z ETH na token Midas. Celem zespołu jest osiągnięcie kapitalizacji rynkowej w wysokości 200 milionów dolarów w ciągu dwóch lat. Posiadacze tokena Midas otrzymają udział w przychodach z tworzonego protokołu, a także wzrost platformy i wzrost kapitalizacji rynkowej.

W idealnym świecie inwestorzy posiadaliby zarówno token Midasa, jak i token nowego projektu, uzyskując dochody z protokołu, a także z aktywów funkcjonalnych.

Mapa drogowa

 • W styczniu Midas skoncentruje się na badaniach rynku i prototypowaniu modeli biznesowych DeFi i CeDeFi, a także tworzeniu prototypowych skarbców i strategii oraz opracowywaniu nowych procesów inwestycyjnych.
 • W lutym zespół będzie kontynuował badania rynku i rozpocznie trakcję inwestycyjną, pracując nad rozwojem minimalnego opłacalnego produktu i angażując się w protokoły DeFi.
 • W marcu przeprowadzone zostaną prywatne testy produktu.
 • W kwietniu Midas planuje wymienić dotychczasowy token na nowy.

Celem nowego projektu jest stworzenie sytuacji, w której wszyscy wygrywają, poprzez połączenie konkurencyjnych protokołów z płynnością i zaoferowanie uproszczonego zysku szerokiemu gronu odbiorców DeFi i CeFi. Pierwszym produktem będzie przejrzysty skarbiec on-chain, który pozwoli użytkownikom bić tokeny zabezpieczone przez stablecoiny, BTC lub ETH poprzez zdeponowanie zabezpieczenia w ETH. Opinie i sugestie są mile widziane.

Myśli końcowe

Chcę osobiście wyrazić wdzięczność naszej niesamowitej społeczności i wszystkiemu, co wspólnie osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 5 lat z Midasem. To nie koniec, a raczej początek czegoś nowego. Rozumiem trudną decyzję o zamknięciu Midasa i przepraszam każdego, kto stracił pieniądze. Zrobię co w mojej mocy, abyś mógł odrobić straty w nowym projekcie.

Chciałbym przeprosić wszystkich posiadaczy Midasa, których dotknęła ta sytuacja. Rozumiem, że wielu z tych, którzy mieli największe zaufanie do mnie i mojego zespołu, najbardziej cierpiało i bardzo mi przykro. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby stworzyć nowy projekt, który będzie wolny od modelu stałej stopy zwrotu i będzie oparty na rzeczywistości i biznesie transakcyjnym, abyś mógł skorzystać z naszej intelektualnej pracy podczas następnego cyklu wzrostowego.

Jutro o 14:00 czasu UTC zorganizuję sesję AMA na naszym kanale YouTube. Wyślij pytania do Discord na określonym kanale, a ja omówię je jutro. Nagranie będzie dostępne na YouTube. A przed wysłaniem pytań proszę obejrzeć film z moim pełnym wyjaśnieniem i przygotuj pytania.

Dziękujemy za bycie częścią społeczności Midasa. Naprawdę daliśmy z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

Generuj pasywny dochód z DeFi

Generuj pasywny dochód z DeFi

Wiele osób boi się zarabiać na kryptowalutach z powodu nierzetelnych inwestycji, takich jak moda na NFT, wiadomości o altcoinach „hype” lub ryzyko handlu o wysokiej częstotliwości. Z drugiej strony kryptowaluta może być bezpiecznie przechowywana i generować zysk. Idealnie nadają się do tego bezpieczniejsze narzędzia DeFi, które są niesłusznie niedostatecznie wykorzystywane.

 

Zarabiaj największe odsetki na kryptowalutach

Giełdy kryptowalut starają się, aby jak największa liczba użytkowników zdeponowała na nich środki. Pozwala to giełdom zwiększyć płynność i wykorzystać kryptowalutę do innych celów.

Konto oszczędnościowe to najlepszy sposób na wysokie oprocentowanie kryptowalut. Ta metoda jest odpowiednia dla początkujących, ponieważ nie musisz rozumieć notowań giełdowych ani znać skomplikowanych terminów.

Konto oszczędnościowe Crypto o wysokim oprocentowaniu

Działa podobnie do lokaty bankowej, ponieważ inwestor „wynajmuje” część swoich oszczędności na giełdę lub platformę, aby później otrzymać je wraz z odsetkami. Procent jest określany przez warunki giełdy lub cyfrową walutę, w której inwestor lokuje swoje aktywa.

APR i APY: czym są i czym się różnią?

Odsetki są naliczane, ponieważ bank wykorzystuje zasoby cyfrowe użytkowników do przeprowadzania innych transakcji, pożyczek kryptowalutowych i operacji blockchain. Inteligentne kontrakty na ogół obejmują gwarancję zwrotu na żądanie. Na przykład możesz wpłacić 1000 USD i otrzymać do 15% rocznie w USDT, czyli około 150 USD.

Konto oszczędnościowe ma dwa rodzaje umów: elastyczne i zamknięte. Elastyczność ma niskie oprocentowanie i umożliwia wypłacanie pieniędzy, gdy tylko jest to możliwe. Locked ma wyższe oprocentowanie, ponieważ jest ustawione na określony czas (kilka dni lub miesięcy). Nie będzie możliwości wypłacenia środków przed datą wygaśnięcia.

Możesz skorzystać z kalkulatora, aby określić, która opcja przyniesie Ci najwięcej pieniędzy: kilka lokat krótkoterminowych czy jedna lokata długoterminowa.

Plusy: Możesz zacząć od małej inwestycji i zobaczyć, jak to idzie. Nie ma wymogu posiadania sprzętu ani kwalifikacji inwestora. Jeśli wybierzesz godną zaufania platformę do umieszczenia, ryzyko utraty pieniędzy jest minimalne.

Minusy: Ryzyko dołączenia do fałszywej platformy pozostaje. Nie będziesz w stanie zarobić dużo pieniędzy od razu. Oferty z wysokim oprocentowaniem są szybko usuwane.

Uruchomienie dwóch nowych strategii inwestycyjnych CeDeFi

Zarabiaj pasywny dochód z kryptowalut 

Oczywiście konto oszczędnościowe to nie jedyny sposób na generowanie dochodu pasywnego, ale jest to najprostszy sposób. Jak możesz jeszcze bardziej zwiększyć swoje dochody?

 • Stawianie. Ta koncepcja odnosi się do wkładu w projekt cyfrowy w celu utrzymania działania sieci kryptowalut. Aby wziąć udział w obstawianiu, użytkownik przelewa oszczędności do portfela lub konta giełdowego, gdzie są one zamrażane. Wyższy procent jest przyznawany osobie z największym portfelem do obstawiania. Dowiedz się więcej o stakingu kryptowalut z naszych artykułów .
 • Uprawa plonów. Użytkownik inwestuje swoje cyfrowe oszczędności w giełdę, rozdzielając je jako oprocentowane pożyczki innym użytkownikom. Właściciel monet jest obciążany procentem za tę usługę. Inwestorzy nieustannie przenoszą środki pomiędzy platformami w celu zwiększenia swoich dochodów. Robią to na własną rękę, stosując określone strategie, aby zarobić na różnicy w wartościach monet.

Pasywne sposoby zarabiania na kryptowalutach mogą zwiększyć rentowność inwestycji lub przynajmniej częściowo zrekompensować straty w sytuacji siły wyższej. Jeśli jednak chcesz zwiększyć swoje zyski, a jednocześnie chcesz podjąć większe ryzyko, warto spróbować swoich sił w handlu kryptowalutami. Doświadczeni handlowcy zarabiają ponad 20% miesięcznie, a w niektórych przypadkach dziennie.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

Aktualizacja stawek i podsumowanie inwestycji Midas Investments: listopad 2022 r.

Aktualizacja stawek i podsumowanie inwestycji Midas Investments: listopad 2022 r.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu piąty Listopadowy Raport Inwestycyjny . Informacje zawarte w tym raporcie są podane na dzień 30 listopada 2022 r. Aby skutecznie poruszać się po przestrzeni kryptograficznej i DeFi, Midas nadal szybko porusza się po rynku, zwłaszcza w odniesieniu do ich struktury inwestycyjnej, ram ryzyka i strategii inwestycyjnych. W związku z tym informacje zawarte w niniejszym raporcie mogą być nieaktualne w momencie jego publikacji. 

Po spokojnym październiku, listopadowy rynek kryptowalut został wstrząśnięty implozją FTX, która pochłonęła kilka ofiar, w tym użytkowników i inwestorów programów „zarabiania” Blockfi, Genesis i Gemini (żeby wymienić tylko kilka). Niegdyś wyceniony na 32 miliardy dolarów, upadek FTX zaskoczył świat i wkrótce stanie się podręcznikowym przykładem całkowitego braku ładu korporacyjnego i kontroli. Oczekuje się, że upadek FTX, który rywalizuje z Mount Gox pod względem zakresu i dotkliwości wpływu na branżę, cofnie branżę o lata, ponieważ rządy nadal błąkają się wokół odpowiednich regulacji dotyczących produktów kryptograficznych.

Chociaż pełny wpływ i skutki upadku FTX nie zostaną rozpoznane przez miesiące (jeśli nie lata), Midas przypomni wszystkim użytkownikom, że FTX nie wpłynął znacząco na jego działalność. Chociaż Midas odnotuje niewielką stratę z puli inwestycyjnej Maple – ETH o wartości około 70 000 USD – ich zespół kontynuuje normalną działalność. Midas nadal ostrożnie i sumiennie porusza się po ekosystemie, badając nowe możliwości i opracowując nowe produkty.

Uruchomienie dwóch nowych strategii inwestycyjnych CeDeFi

Jednym z przykładów jest niedawne uruchomienie dwóch nowych strategii inwestycyjnych CeDeFi, które zastąpiły strategie Soft Long on ETH („SLETH”) i Soft Short on ETH („SSETH”). Midas przyznał, że SSETH nie działał zgodnie z oczekiwaniami i zrekompensował użytkownikom tę słabszą wydajność, zastępując te strategie nowymi iteracjami. Zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z najnowszym wpisem na blogu, aby dowiedzieć się więcej o tych nowych strategiach.

Przypominamy społeczności Midas, że niektóre z ich celów na listopad 2022 r. obejmowały:

 • rozszerzają analizę due diligence rynku stakingu ETH
 • uruchomienie nowego modelu algorytmicznych kwantowych ram ryzyka
 • budowanie produktów na bazie Uniswap 3
 • rozwinięcie sieci partnerskiej w oparciu o najlepsze protokoły DeFi
 • znalezienie sposobów na zwiększenie przejrzystości

Z przyjemnością informujemy, że poczynili ogromne postępy w odniesieniu do każdego z tych celów, w tym udostępnili dowód płynności , niezrównany wgląd w publiczną część portfela obejmującą pozycje inwestycyjne o wartości ponad 90 milionów USD. Sprawdź ich pełny raport, aby dowiedzieć się więcej o listopadowych wynikach!

Aktualizacja stawek Midas Investments

Regularne udostępnianie struktury ich portfela zapewnia wgląd w sposób, w jaki podejmują decyzje inwestycyjne, a także wspiera i uzasadnia, w jaki sposób i dlaczego dostosowują stopy rentowności dla produktów o stałym dochodzie, które są oparte na aktualnych warunkach rynkowych i polityce ryzyka.

10 grudnia planują skorygować oprocentowanie produktów o stałym dochodzie w oparciu o 2-miesięczną średnią rentowność portfela Midas. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk poniżej i przeczytaj Październikowy Raport Inwestycyjny.

Raport Inwestycyjny

 

Jeśli masz jakieś pytania, dołącz do społeczności Midas w  Telegramie  lub  Discord .  Administratorzy zawsze chętnie pomogą!

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

Uruchomienie dwóch nowych strategii inwestycyjnych CeDeFi

Uruchomienie dwóch nowych strategii inwestycyjnych CeDeFi

Midas.Investments ma przyjemność ogłosić wydanie dwóch nowych strategii CeDeFi – „1,5x Long on ETH” i „0,5x Short on ETH”. Te nowe strategie zastąpią istniejące strategie CeDeFi „Soft Long on ETH” i „Soft Short on ETH”, wprowadzone po raz pierwszy w sierpniu 2022 r.

Podobnie jak w przypadku istniejących strategii CeDeFi, te nowe strategie nie przyniosą dziennego zysku, ale zamiast tego zwiększą lub obniżą wartość.

Zespół Midas stara się tworzyć dochodowe narzędzia inwestycyjne dla użytkowników, opracowując nowatorskie strategie, które mogą zapewnić trwałe, pasywne zwroty. Strategie te mogą okazać się wyjątkowo lukratywne, ponieważ łączą niezawodność CeFi z wysoką rentownością DeFi.

Innowacyjne strategie inwestycyjne CeDeFi firmy Midas zawierają zautomatyzowane algorytmy i są zbudowane z funkcjonalnością inteligentnych kontraktów, aby jeszcze bardziej uprościć proces inwestycyjny dla użytkowników.

1,5x Long na ETH (znacznik LETH)

Strategia DeFi z 1,5-krotną dźwignią na ETH, która generuje również do 6% RRSO, zapewniając płynność w skorelowanych pulach płynności. Użytkownicy korzystają z lewarowanej ekspozycji na ETH, a także zysku.

Oczekiwane RRSO: 5-6% (szacowane nagrody za farmę plonów, z wyłączeniem wyników ETH)

Ogólne ryzyko: średnie

LETH to instrument kierunkowy z liniową wypłatą imitujący ruchy cen ETH z dźwignią 1,5x. Strategia osiąga 1,5-krotną dźwignię, zamieniając zdeponowane USDC na ETH, dostarczając ETH na AAVE, pożyczając USDC z Health Factor 1,7 i zamieniając USDC z powrotem na ETH. Strategia zarabia na dostarczaniu pożyczonego ETH na Aura. Połowa pożyczonego ETH jest zamieniana na reETH i deponowana w puli Balancer rETH-ETH na Aura. W zależności od warunków rynkowych skład puli może się nieznacznie zmienić. Zdobyte nagrody są ponownie inwestowane w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Uruchomienie dwóch nowych strategii inwestycyjnych CeDeFi 2

0.5x Short on ETH (znacznik SETH)

Strategia DeFi z 0,5-krotną dźwignią na krótkie pozycje ETH, która generuje również do 3% rolniczego RRSO, zapewniając płynność na Convex. Użytkownicy korzystają z krótkiego instrumentu on-chain, który zapewnia również dochód, podobnie jak wieczysty kontrakt futures z niezmiennie korzystną stopą finansowania.

Oczekiwana RRSO: 2-3% (nagrody za uprawę plonów, z wyłączeniem wyników ETH)

Ogólne ryzyko: średnie

SETH to instrument kierunkowy z liniową wypłatą, replikujący ruchy cen ETH z dźwignią 0,5x. Strategia osiąga 0,5-krotną dźwignię, deponując USDC użytkowników na AAVE, a następnie pożyczając ETH przy Health Factor 1,7 i sprzedając go za USDC.

Płynność strategii jest deponowana w skorelowanej puli płynności FRAX-USDC na Convex w celu uzyskania zysku. W zależności od warunków rynkowych skład puli może się nieznacznie zmienić na korzyść puli bardziej optymalnej pod względem stosunku ryzyka do zysku. Zespół inwestycyjny w Midas jest odpowiedzialny za monitorowanie odpowiednich pul i będzie powiadamiał społeczność o wszelkich aktualizacjach alokacji w ramach strategii. Zdobyte nagrody są ponownie inwestowane w celu uzyskania maksymalnej wydajności

Jak inwestować w strategie CeDeFi

Podobnie jak w przypadku istniejących strategii, użytkownicy mogą bezproblemowo przełączać się między wszystkimi strategiami CeDeFi w dowolnym momencie i z dowolnego obsługiwanego aktywa, umożliwiając użytkownikom ponowne zbilansowanie portfela w oparciu o ich preferencje inwestycyjne. Inwestorzy mogą śledzić pełną alokację i kondycję pozycji za pomocą narzędzi do monitorowania w łańcuchu, aby uzyskać pełną przejrzystość wyników strategii.

Midas wykorzystuje narzędzia do monitorowania portfela w celu złagodzenia niedociągnięć strategii, jednak platforma nie ponosi odpowiedzialności za złośliwe zdarzenia wpływające na protokoły lub nieefektywność strategii. Krótko mówiąc, odpowiedzialność inwestycyjna ostatecznie spada na jednostkę i zaleca się, aby inwestorzy przeprowadzili własne badania przed zaangażowaniem się w każdą z tych strategii.

Dowiedz się więcej o strategiach inwestycyjnych CeDeFi firmy Midas, w tym o ryzyku związanym z każdą z nich, na stronie wiki . Jeśli masz jakieś pytania, dołącz do społeczności Midas na Telegramie lub Discordzie . Zespół zawsze chętnie pomoże!

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

Jak wymieniać tokeny MIDAS poza platformą Midas

Jak wymieniać tokeny MIDAS poza platformą Midas

W zeszłym miesiącu opublikowali White Paper MIDAS Token White Paper i oficjalnie ogłosiliśmy migrację tokena MIDAS z sieci Fantom do sieci Ethereum. Ta migracja otworzy zupełnie nowe możliwości w dalszym rozwoju tokena MIDAS w ekosystemie DeFi, jeszcze bardziej rozszerzając jego użyteczność.

Token MIDAS: biała księga, zamiana, poziomy wzmocnienia

9 listopada 2022 roku pomyślnie przeprowadzili migrację tokenów MIDAS z Fantom Opera Network do łańcucha blokowego Ethereum dla użytkowników, którzy trzymali swoje tokeny na platformie Midas. Jednak nie wszyscy posiadacze tokenów MIDAS przenieśli swoje środki na platformę w celu automatycznej wymiany. A dzisiaj z przyjemnością ogłaszamy początek okresu wymiany dla użytkowników, którzy nadal przechowują swoje tokeny MIDAS w sieci Fantom Opera.

Okres wymiany nie ma daty końcowej i będzie aktywny, dopóki wszyscy posiadacze MIDAS nie wymienią swoich tokenów. Posiadacze MIDAS będą mieli możliwość wymiany w dowolnym momencie w tym okresie. Procedura zamiany jest bardzo prosta i wymaga tylko kilku kroków.

Instrukcja

 1. Wyślij swoje tokeny MIDAS do portfela web3, który obsługuje sieci Fantom i Ethereum i ma ten sam adres portfela w obu sieciach.
 2. Upewnij się, że jesteś podłączony do sieci głównej Fantom Opera i posiadasz wymaganą ilość Fantom (FTM) w swoim portfelu, aby wymiana się powiodła. Jest to obowiązkowa opłata blockchain za transakcje.
 3. Wyślij swoje tokeny MIDAS na ten adres portfela 0xb105e7083EAfBAfDC8fF3f9BC99535b5BA953626
 4. Zespół Midas odeśle Ci taką samą ilość tokenów MIDAS na ten sam adres portfela, z którego wysłałeś, ale w sieci Ethereum w standardzie ERC20.
 5. Następnie przełącz sieć z sieci głównej Fantom Opera na sieć główną Ethereum i sprawdź saldo. W grudniu wymiana potrwa do 48 godzin. Od stycznia nowe tokeny MIDAS będą wysyłane raz w tygodniu.
 6. Teraz Twoje tokeny Midas są przechowywane w sieci Ethereum i możesz dokonać wpłaty na platformie Midas, aby zarobić 22,2% RRSO lub zapewnić płynność na Uniswap i zdobyć nagrody z wydobywania płynności.

Jeśli masz jakieś pytania, dołącz do społeczności Midas w  Telegramie  lub  Discord . Ich administratorzy zawsze chętnie pomogą!

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

KURS CRYPTO