page contents
Zaznacz stronę
Co to jest Synthetix i jak go stakować? Znów wracamy do smart contract

Co to jest Synthetix i jak go stakować? Znów wracamy do smart contract

Przegląd projektu

Synthetix to nowy smak zdecentralizowanej wymiany. Istnieją trzy kluczowe różnice w stosunku do większości innych DEX:

 • Handlowcy handlują w ramach zbiorowego zabezpieczenia społecznego, a nie żadnego konkretnego kontrahenta.
 • Handlowcy kupują i sprzedają aktywa syntetyczne, oznaczone na rynek przez wyrocznie typu offchain.
 • Handlowcy mają natywny dostęp do instrumentów pochodnych i koszyków inwestycyjnych.

Token SNX działa jako podstawa i kręgosłup dla tego modelu. Zanim inwestorzy będą mogli wziąć udział, SNX stosuje swoje tokeny, aby zwiększyć płynność sieci. Gdy handlowcy przeprowadzają transakcję, płacą opłatę za handel przeciwko graczom. Zysk tradera zwiększa globalną pulę długów, a strata tradera odejmuje się od niego.

Projekt jest jeszcze w początkowej fazie i jest w dużej mierze niesprawdzony. Jednak od lutego 2020 r. Około 80% krążących tokenów jest obecnie wpłacanych do sieci, a na giełdzie zarejestrowano ponad 1 mld USD wolumenu.

Projekt jest również bardzo złożony i mam nadzieję, że artykuł ten mogże służyć jako punkt wejścia dla nowych inwestorów, kupców i handlowców.

Wprowadzenie do tyczenia SNX

Tyczenie to proces, który przekształca token SNX w pule zabezpieczeń dla sieci. Kiedy inwestor stawia swoje żetony, miting wykorzystuje się je do handlu aktywami syntetycznymi, niezależnie od inwestora. Staker może wymienić sUSD na syntetyczny zasób na Synthetix Exchange lub wymienić go na ETH lub inny token ERC20 na różnych giełdach.

Dlaczego stawka?

Stakerzy zarabiają cotygodniowe nagrody za zabezpieczanie sieci. Bez stawiania inwestor SNX może czerpać korzyści jedynie ze wzrostu ceny tokena. W lutym 2020 r. około 80% tokenów SNX zostało postawionych. Synthetix Dashboard ma aktualne statystyki w sieci, w tym procent postawionych żetonów.

Ryzyko postawienia

Nagrody, które zdobywają stakerzy, absolutnie nie są pozbawione ryzyka. Staker zapewnia handlowcom zabezpieczenia, z którymi można handlować. Jeśli inwestorzy są rentowni, bez opłat, zakłady w dłuższej perspektywie przegrywają. We wczesnych etapach zachęty protokołowe do pewnego stopnia zmniejszają rolę, ale rachunek ten może ulec zmianie w dowolnym momencie.

Kto może postawić?

Każdy, kto posiada token SNX. To powiedziawszy, jeśli staker ma mniej niż 250-500 SNX, koszty gazu mogą przewyższyć korzyść z wygranych.

Synthetix SNX

Staking SNX

Podstawowe kroki

 • Przenieś SNX do kompatybilnego portfela: obsługiwane są MetaMask, Trezor, Ledger i Coinbase Wallet
 • Idź do Mintr
 • Wybierz opcję MINT
 • Naciśnij, Max wypełnić maksymalną ilość sUSD, którą będziesz mógł wybić, biorąc pod uwagę swoje zasoby SNX
 • Dostosuj kwotę wejściową do swojej strategii, naciśnij Mint Now potwierdź transakcję

W tym artykule znajduje się sekcja o nazwie Bycie Minterem Synthetix.

Mechanika

Stakersi mogą wybijać sUSD tylko przy minimalnym współczynniku zabezpieczenia wynoszącym 800%. Wyznaczenie maksymalnej kwoty w gospodarstwach SNX o wartości 800 USD da 100 USD wybitego sUSD. Aby sieć pozostała bezpieczna i całkowicie zabezpieczona, społeczność zdecydowała się na konserwatystę C-RATIO. Jednak stosunek ten może się zmienić w przyszłości.

Prosta matematyka związana z tyczeniem jest taka: jeśli wartość tokenu SNX wzrośnie, będziesz mógł więcej wybić. A jeśli wartość tokenu SNX spadnie, twoja wybita wartość i wkład do globalnego długu pozostaną takie same. Jednak obniżenie wartości SNX może utrudnić Twoją zdolność do ubiegania się o nagrody .

Możesz dodać SNX do swojego portfela i postawić więcej w dowolnym momencie, pod warunkiem, że twój współczynnik zabezpieczenia pozostanie powyżej lub równy 800%.

Przewodnik (SNX Staking / sUSD Minting & Rewards)

Użytkownicy muszą zdobyć tokeny SNX przed postawieniem i zdobyciem nagród. SNX można nabyć bezpośrednio za pomocą ETH lub innych tokenów Uniswap .

SynthetixTutorial1

Uwaga: może być konieczne kliknięcie przycisku „odblokuj” po wybraniu SNX, aby zatwierdzić inteligentny kontrakt do handlu.

Po uzyskaniu SNX użytkownik otworzy Mintr i połączy się z portfelem zawierającym tokeny. Użytkownicy zobaczą stronę główną ze szczegółami portfela po lewej stronie i opcjami funkcjonalności po prawej stronie.

SynthetixTutorial2

Aby postawić SNX i mennicę sUSD, kliknij pole „MINT”. Wprowadź ilość sUSD, którą chcesz wybić, wyzwalając odpowiedni SNX, który zostanie postawiony. Proszę wziąć pod uwagę szacowany współczynnik zabezpieczenia (współczynnik c) oraz opłaty sieciowe Ethereum. Użytkownicy mogą łatwo postawić cały swój SNX, klikając przycisk „Max” w polu sUSD.

SynthetixTutorial3

W tym przykładzie postawiliśmy całość naszych potężnych tokenów 10,17 SNX na bardzo dobry ~ 0,88 sUSD. Po kliknięciu „Mint Now” użytkownicy muszą zatwierdzić transakcję w swoim portfelu. Po potwierdzeniu transakcji SNX jest automatycznie obstawiany przy zwróceniu sUSD. Użytkownicy mogą monitorować swój bieżący współczynnik zabezpieczenia w sekcji szczegółów portfela Mintr.

SynthetixTutorial4

Po nabyciu przez użytkownika sUSD (który można również kupić bezpośrednio w Uniswap), mogą zacząć handlować innymi syntezatorami na Synthetix.Exchange .

Należy pamiętać, że aby odebrać nagrody, współczynnik zabezpieczenia musi mieścić się w granicach 1% docelowego wskaźnika Synthetix (800%). Po drugie, użytkownicy muszą spłacić swój dług SUSD, aby odblokować postawiony SNX.

Klikając pole „CLAIM” na stronie głównej Mintr, użytkownicy mogą śledzić i odbierać swoje nagrody, w podziale na opłaty za wymianę Synth i nagrody SNX wynikające z inflacji. Wyświetli się również, gdy skończy się następny okres nagrody i czy roszczenie jest otwarte czy zamknięte w oparciu o bieżący współczynnik zabezpieczenia. O nagrody należy się ubiegać w ciągu 7 dni od ich wydania, w przeciwnym razie przepadną i zostaną przeniesione do puli opłat.

SynthetixTutorial5

Aby zatrzymać tyczenie i zwolnić SNX, kliknij opcję „BURN” na stronie głównej Mintr. Stąd użytkownicy mogą nagrać dowolną ilość sUSD lub kliknąć „FIX YOUR COLLATERALIZATION RATIO”, aby automatycznie wybrać kwotę sUSD, która doprowadzi pozycję do docelowego współczynnika. Ilość odblokowanego SNX będzie proporcjonalna do wypalonego sUSD i oparta na współczynniku zabezpieczenia.

SynthetixTutorial6

Uwaga: Po wybiciu sUSD jest 8 godzin oczekiwania, zanim będzie można go spalić.

Synthetix SNX

Odbieranie nagród

Podstawowe kroki

 • Nagrody są obliczane i udostępniane raz w tygodniu w środy.
 • Użyj Mintr,aby przejść do sekcji Claim.
 • Upewnij się, że Twój współczynnik zabezpieczenia jest wystarczająco wysoki, aby żądać wypłaty: wymagany współczynnik wynosi 800%, ale jeśli znajdziesz się w granicach 1% (tj. Powyżej ~ 792%), będziesz mógł ubiegać się o to. Jeśli nie, będziesz musiał kupić więcej SNX lub spalić sUSD, aby przywrócić C-RATIO.
 • Naciśnij, Claim Now aby odebrać tygodniowe nagrody sUSD i SNX.
 • Od wydania Hadar będziesz musiał zgłaszać roszczenia co tydzień. Po zakończeniu okresu opłat nagrody zostaną ponownie połączone z pulą nagród komunalnych.
 • Żądane nagrody SNX są escrowed przyznawane na 1 rok. Nie będziesz mógł ich przenieść ani sprzedać.

Obecnie proponowany jest SIP, aby dynamiczne obliczanie nagród i wycofywanie modelu wynagrodzeń na korzyść nagród opartych na czasie.

Synthetix SNX

Zarządzanie długiem

Twój C-RATIO może zmienić się bez bezpośredniego działania . Jest tutaj szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego dług globalny zmienia się w czasie. Mówiąc najprościej, globalny dług –  i jego proporcjonalny wycinek – wzrośnie, jeśli inwestorzy na Synthetix Exchange będą rentowni, a zmniejszy się, jeśli nie będą opłacalni.

Od lutego 2020 r. zdecydowana większość handlowców na Synthetix to długie sETH i sBTC syntetyczne etery i bitcoiny. Jest to odcinek o nazwie Synths Distributionna Synthetix Dashboard z up-to-date statystyk dotyczących pozycjonowania.

Powszechną strategią, aby zachować C-RATIO dla zapewnienia stabilnej sytuację, jest użycie sUSD, który wybiłeś, aby odzwierciedlić globalną pozycję traderów. Twój dług wzrośnie, jeśli portfel ma się dobrze, ale wartość syntezatora będzie rosła w sposób ciągły, chroniąc twoje C-RATIO.

Jeśli staker menniczy sUSD nie handluje nim, skutecznie zmniejsza globalny portfel, ponieważ jest narażony na wzrost globalnego długu bez potencjalnego wzrostu portfela syntezatorów. Nie ma nic złego w tym pozycjonowaniu na rynku, ale niektórzy początkujący stakerzy nie zdają sobie sprawy, że są narażeni na globalne portfolio.

Delphi Research ma szereg szczegółowych przykładów mechaniki zadłużenia systemu w swoim raporcie na temat SNX (za paywall). Zobacz jeden poniżej:

debt-example

Jak obliczane są nagrody?

Istnieją dwa składniki nagród: sUSD i SNX.

Gdy trader dokonuje transakcji na Synthetix Exchange, płaci 0,3% opłaty. Opłaty te są rozdzielane proporcjonalnie do wszystkich stron. Im więcej wybrałeś sUSD, tym wyższy odsetek opłat otrzymasz.

Globalne nagrody SNX są ustalane na podstawie harmonogramu inflacji SNX. Począwszy od lutego 2020 r. 90% tygodniowej inflacji przeznaczane jest na nagradzanie. Więcej informacji na temat polityki pieniężnej Synthetix tutaj .

Jeśli znajdziesz się poniżej celu C-RATIO, nie zostaniesz ukarany. Po prostu nie będziesz mógł odebrać nagrody.

Twój udział w globalnym długu jest obliczany na podstawie snapshot sieci pobranej w każdą środę około godziny 09:00 UTC.

Synthetix SNX

Strategie

Konserwatywny

Konserwatywny staker nie wybija maksymalnej ilości sUSD, ale zamiast tego celuje w początkową wartość C-RATIO 900% -950%. Jeśli wartość SNX wzrośnie, a ich stosunek wzrośnie znacznie powyżej 900%, konserwatywny staker może rozważyć wybicie większej ilości sUSD w celu przywrócenia docelowego zakresu proporcji. Ten staker użyje sUSD w celu odzwierciedlenia globalnego portfolio syntezatorów na Synthetix Dashboard .

Neutralny

Neutralny gracz ma początkową wartość C-RATIO 825% -875%. Jeśli wartość SNX wzrośnie, a ich stosunek wzrośnie znacznie powyżej 825%, neutralny staker rozważy wybicie większej ilości sUSD w celu przywrócenia stosunku w docelowym zakresie. Ten staker może wymieniać sUSD na ETH, wypożyczyć sUSD lub handlować innymi syntetykami, co jest bardziej prawdopodobne, że spróbuje dopasować się do globalnego portfela syntezatorów.

Agresywny

Agresywny staker miesza maksymalną ilość sUSD i kontynuuje bicie wraz ze wzrostem wartości SNX. Jeśli wartość SNX spadnie, agresywny gracz może potrzebować rezerwy SNX lub ETH, aby uzyskać wystarczającą ilość SNX, aby przywrócić stosunek w celu odebrania nagród. Alternatywnie mogą spalić sUSD, aby przywrócić swój współczynnik powyżej 800%. Staker wykorzystałby swój wybity sUSD w jakikolwiek sposób, który najbardziej odzwierciedla ich pogląd na rynek.

Hiper-Agresywny

Hiper-agresywny staker miesza maksymalne sUSD i używa tego sUSD do kupowania większej ilości SNX, a następnie używa nowego SNX do wybijania większej liczby sUSD, aby kupić więcej SNX. Jest to bardzo ryzykowne i może się nie skończyć dobrze.

Synthetix SNX

Kupowanie SNX

Z wymiany

Najłatwiejszym miejscem do zakupu SNX jest Uniswap . Jest zdecentralizowany i nie ma wymogu tworzenia konta ani wprowadzania danych osobowych. Od listopada 2019 r. wolumen SNX na Uniswap przekroczył wolumen na dowolnej innej giełdzie. Więcej informacji o puli płynności Uniswap można znaleźć tutaj .

Kyber to kolejna zdecentralizowana opcja.

DEX.AG i 1Inch.exchange to dobre zdecentralizowane agregatory zaprojektowane w celu znalezienia najlepszej ceny.

Kucoin i CoinEx to bardziej konwencjonalne scentralizowane opcje wymiany.

Dla wykresów, zamówień, zleceń stop granicznych i innych bardziej zaawansowanych strategii handlowych, dex.blue jest zdecentralizowana platforma, która obsługuje kilka basenów płynności.

Chociaż token jest wymieniony na Kucoin, społeczność ma bardzo małą motywację do płacenia za kolejną scentralizowaną listę wymiany. Po pierwsze, SNX jest żetonem stawki znacznie większym niż żeton handlu. Inwestorzy utrzymują go zarówno dla rentowności, jak i wzrostu cen. Ponadto zdecentralizowane giełdy i brokerzy OTC wykonali zadanie, spełniając potrzeby w zakresie płynności. Mając to na uwadze, istnieją lepsze sposoby wydawania rezerw SNX niż płacenie za scentralizowane aukcje.

OTC

W przypadku kryptowaluty z kapitalizacją rynkową SNX i udziałem społeczności token jest dość niepłynny, ponieważ większość SNX jest postawiona, a tym samym zablokowana. Jeśli szukasz SNX (tj. co najmniej 50 000 SNX), w społeczności Discord znajduje się kanał OTC. Opublikuj tam zapotrzebowanie, aby dopasować się do kontrahenta.

Jak handlować

Dostęp do ekosystemu

Istnieją cztery sposoby nabycia aktywów potrzebnych do handlu na Synthetix Exchange :

 • Staw SNXi miętowy sUSD do handlu
 • Użyj Uniswap, aby wymienić ETH na SETH, aby handlować na Exchange
 • Użyj narzędzia na lewym panelu interfejsu Exchange, aby wymienić ETH na sUSD
 • Skorzystaj z Ether Collater, aby zaciągnąć pożyczkę SETH na Synthetix Exchange

Wykonywanie transakcji

Wybierz parę handlową w panelu aktywów i wprowadź wielkość zamówienia. Od kwietnia 2020 r. obsługiwanych jest około 30 aktywów, a wiele innych jest planowanych. Rodzaje aktywów to:

 • Długie zasoby na poziomie protokołu, takie jak sETH i sBTC, w połączeniu z odwrotnym krótkim zasobem
 • Żetony Ethereum – ponownie w połączeniu z odwrotną krótką wersją
 • globalne waluty fiat
 • globalne indeksy akcji
 • syntetyczne kosze aktywów z krótkimi / długimi parami (np. scentralizowany koszyk tokenów wymiany i zdecentralizowany koszyk finansów).

Handlowcy mogą zawrzeć transakcję, wybierając zasób wejściowy, zasób wyjściowy i kwotę. Opłata transakcyjna wynosi 0,3% wartości transakcji.

W przypadku transakcji wymiany długich aktywów na aktywa odwrotne (np. sETH dla iBTC) opłata jest podwojona. Co najważniejsze, nie ma poślizgu. Cena spotowa za 1 sETH jest taka sama jak za 100 sETH.

Interfejs wymiany pozwala traderowi wybierać z zakresu prędkości transakcji. Oprócz szybkości potwierdzania transakcji wybranie wolniejszej lub szybszej wartości gazu nie wpłynie na sam handel. Jeśli jednak sieć jest bardzo zatłoczona, handel może się nie powieść, jeśli token nie będzie już dostępny w tej samej cenie.

Synthetix SNX

Basen ETH / sETH

Przegląd

Syntetyczny ether (sETH) to pochodna standardowego eteru (ETH), zaprojektowany tak, aby pozostawał jak najbliżej wartości. Jednak we wczesnych dniach sETH często handlowano z dużazniżką, co utrudnia handlowcom płynne poruszanie się między światem zabezpieczonym i syntetycznym bez ponoszenia wysokich kosztów.

Stały model produktu Uniswap wymusza niższą cenę sETH, gdy popyt na ETH jest wyższy. Jednak im większa pula płynności ETH / sETH, tym mniejszy wpływ ma jakakolwiek transakcja. W związku z tym Synthetix zachęca inwestorów do dodawania płynności do puli, oferując zachęty SNX. Synthetix ma nadzieję, że połączenie tych nagród z zachętami Arbitrage Pool wzmocni mocną pozycję.

Przeczytaj więcej na temat stawiania puli płynności tutaj: SIP 8: sETH Uniswap Pool Staking Incentives

Od lutego 2020 r. pula ETH / sETH jest jak dotąd największa na Uniswap, głównie ze względu na zachęty związane z protokołem.

Podstawowe kroki

 • Zbierz równą kombinację ETH i sETH (Uniswap oczekuje równoważnego z wartością wkładu płynności)
 • Przejdź do karty Pool/ Add Liquidity na Uniswap
 • Wypełnij pola wartości, aby dodać płynność do puli i potwierdź transakcję
 • Następnie wykonaj czynności opisane w poście na blogu od zespołu

Obliczenia nagród

Synthetix przekazuje 5% tygodniowej inflacji dostawcom płynności. Od marca 2020 r. 64 000 SNX jest dystrybuowanych co tydzień, ale liczba ta będzie się stopniowo zmniejszać w miarę postępu harmonogramu inflacji. Unipool nagradza umownie , oblicza się proporcjonalnie do nagrody czasu spędzonego w basenie.

Nagrody Dystrybucje

Musisz aktywnie ubiegać się o nagrody dostawcy płynności wynikające z powyższej umowy, postępując zgodnie z instrukcjami w powyższym poście zespołu. W przypadku nowej umowy Unipool nie ma ograniczeń czasowych w zakresie ubiegania się o nagrody. Będą dostępne, kiedy tylko chcesz je odebrać.

Wskazówki

Metoda tyczenia – Zachowania Zachęty w zakresie płynności

Aby zapewnić płynność SETH, użytkownicy muszą trzymać ETH i SETH w tym samym portfelu. sETH można nabyć od ETH bezpośrednio na https://uniswap.exchange/swap .

Zachęty w zakresie płynności 1

Aby zdobyć tokeny LP, otwórz https://uniswap.exchange/add-liquidity i upewnij się, że wybrana jest karta „Pula”. ETH zostanie automatycznie wybrany w górnym wierszu i wybierz SETH z menu rozwijanego na dole. Użytkownicy będą musieli nacisnąć „Odblokuj” obok sETH, aby zapewnić inteligentne zatwierdzenie umowy.

Zachęty w zakresie płynności 2

Wprowadź kwotę sETH, aby dodać do puli płynności. Wartość ETH na górze zostanie automatycznie wypełniona na podstawie bieżącego kursu wymiany pokazanego na dole. Po potwierdzeniu kwoty wpłaty kliknij „Dodaj płynność” i zatwierdź monit o transakcję. Po potwierdzeniu transakcji użytkownicy zobaczą, że ich udział w puli jest aktualizowany o procent i całkowitą kwotę ETH + SETH.

Zachęty w zakresie płynności 3

Transakcja automatycznie obstawi ETH i SETH w umowie Uniswap i w zamian wyśle ​​tokeny dostawcy płynności ( UNI-V1 ) do podłączonego portfela. Następnie otwórz https://mintr.synthetix.io/ i podłącz ten sam portfel. Wybierz zakładkę „Nagrody LP” w prawym górnym rogu i kliknij opcję Unipool.

Zachęty w zakresie płynności 4

Kliknij „Odblokuj”, aby zatwierdzić inteligentną umowę i wyświetlić saldo UNI-V1, aktualnie postawioną kwotę i wszelkie zgromadzone nagrody SNX.

Zachęty w zakresie płynności 5

Kliknij „STAKE TOKENS”, potwierdź transakcję i boom! Nagrody SNX będą automatycznie gromadzone w inteligentnej umowie, którą użytkownicy mogą wypłacić w dowolnym momencie.

Bodźce motywacyjne w zakresie płynności

Aby wziąć udział, użytkownicy muszą trzymać sUSD i jedną lub więcej obsługiwanych stablecoinów ( DAI , USDC , USDT lub TUSD) w tym samym portfelu. sUSD można wybić, stawiając SNX na https://mintr.synthetix.io/ lub nabyć bezpośrednio w Uniswap . Ponieważ wymagają one 750% nadmiernej koloryzacji na Mintr, zalecamy użycie Uniswap.

Aby uzyskać sUSD na Uniswap, po prostu przewiń w górę i wykonaj te same kroki, co akwizycja sETH, ale z sUSD jako wyjściem.

Po uzyskaniu sUSD przejdź do https://iearn.finance/pool i połącz się z obsługiwanym portfelem, który został użyty do nabycia sUSD. iEarn obsługuje obecnie między innymi portfele MetaMask , Ledger i Trezor. Po połączeniu kliknij „Depozyt”, aby wyświetlić salda tokenów po lewej stronie i zalecany podział na dodanie płynności po prawej stronie.

Zachęty w zakresie płynności 6

Na dole wyświetli się liczba tokenów Curve.fi sUSD / y.Curve.fi, które użytkownicy otrzymają za wprowadzone monety stableco po lewej stronie. Wybranie opcji „Deposit” wywoła powiadomienie o zatwierdzeniu dla sUSD i każdej wybranej monety stablecoin.

Zachęty w zakresie płynności 7Zachęty w zakresie płynności 7a

Po potwierdzeniu tych transakcji, które pozwalają iEarn na przeniesienie aktywów z portfela, automatycznie pojawi się kolejny monit z powiadomieniem o „interakcji z umową”. Potwierdź tę transakcję, aby aktywa zostały postawione w inteligentnych kontraktach iEarn w zamian za tokeny sUSD / y.Curve.fi, które są automatycznie deponowane w podłączonym portfelu.

Następny krok jest bardzo podobny do samouczka sETH. Wejdź na https://mintr.synthetix.io/ i połącz się z tym samym portfelem. Kliknij zakładkę „Nagrody LP” w prawym górnym rogu i wybierz opcję Curvepool.

Zachęty w zakresie płynności 8

Kliknij „Odblokuj” i zaakceptuj transakcję, aby zatwierdzić umowę Curvepool i przenieść tokeny yCurve.

Po potwierdzeniu użytkownicy zobaczą saldo swojego tokena yCurve, aktualnie postawioną kwotę oraz wszelkie zgromadzone nagrody SNX. Po prostu wybierz opcję „Stake Tokens” i potwierdź transakcję, aby co tydzień otrzymywać nagrody SNX.

Zachęty w zakresie płynności 9

Krzywa Stablecoin Pool

Od marca 2020 r. Synthetix prowadzi test płynności sUSD na Curve przy użyciu tokenów iearn . Fundacja przekazuje 32 tys. SNX tygodniowo na te zachęty, wypłacane programowo dostawcom płynności w puli Curve.fi sUSD / y.curve.fi .

Synthetix SNX

Jeszcze raz podsumujmy

Synthetix Token Economy –  inflacyjna podaż pieniądza

W marcu 2019 r. Synthetix wprowadził inflacyjną podaż pieniądza w celu uzyskania dodatkowych wygranych. Przegląd polityki inflacyjnej pokazano w poniższej tabeli pod wpływem tygodniowego spadku stopy inflacji o 1,25%:

Synthetix Token Economy - inflacyjna podaż pieniądza

Ta struktura inflacyjna zakończy się we wrześniu 2023 r. Przy podaży około 250 milionów SNX, w którym to momencie protokół przełączy się na stałą roczną stopę emisji wynoszącą 2,5%.

sUSD

sUSD to natywna stablecoin Synthetix . sUSD służy do handlu syntezatorami na giełdzie Synthetix Exchange i jest wybijany poprzez obstawianie SNX.

Użytkownicy mogą zdobywać zachęty, zapewniając płynność pulom sUSD w  iEarn, korzystając z tego samouczka.

Syntezatory

Syntezatory to rodzime zasoby Synthetix, które handlują na giełdzie Synethetix Exchange. Syntezatory są wprowadzane na rynek w stosunku do wartości stawki SNX postawionej na ich utworzenie. Obecny docelowy współczynnik zabezpieczenia wynosi 800%, co oznacza, że ​​jeśli współczynnik zabezpieczenia użytkownika spadnie poniżej 800% zabezpieczenia, nie będzie on mógł ubiegać się o nagrody, dopóki nie zostanie przywrócony powyżej docelowego współczynnika.

Stakerzy SNX ponoszą dług, gdy wybijają Synths, a aby wyjść z systemu, dług ten musi zostać spłacony poprzez spalenie Synths. SNX pozostaje postawiony i nie można go przenosić, dopóki odpowiednia ilość nie zostanie spalona przez Mintr .

Syntezatory mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do długoterminowego inwestowania, handlu i przekazów pieniężnych. Obecnie reprezentują aktywa, w tym waluty forex, kryptowaluty, odwrotne kryptowaluty, towary (tj. złoto i srebro) oraz indeksy z informacjami o cenach dostarczanymi przez wyroki. Szczegółowe informacje na temat SNX i wszystkich obecnie dostępnych syntezatorów można znaleźć na stronie https://www.synthetix.io/tokens .

Więcej informacji na temat ekosystemu Synthetix można znaleźć w tym  pełnym opisie .

Synthetix SNX

Zasoby

Od zespołu

Od społeczności

Raporty i analizy inwestycyjne

Inne

Biuletyny

 • Biuletyn Synthetix: Zapisz się na listę mailingową tutaj, aby otrzymywać comiesięczny biuletyn zespołu Synthetix podsumowujący najważniejsze wiadomości z ostatniego miesiąca
 • Raport Blocklytics: cotygodniowe podsumowanie wiadomości i statystyk, mające na celu przypomnienie, aby odebrać nagrody przed końcem okresu opłat
 • Synthetix Insights: Biuletyn wydawany co dwa tygodnie przez doświadczonych członków społeczności Synthetix, wykorzystujący metody oparte na danych, zapewniający wgląd w projekt

Synthetix SNX

Zamykanie myśli

Staking SNX to świetny sposób na wykorzystanie zasobów. W dużej mierze zdajemy sobie sprawę, że 800% zabezpieczenia utrudnia uzyskanie znacznych opłat, ale proces uczenia się, jak stawiać i odbierać nagrody, jest sam w sobie cenny.

Jeśli jedno jest pewne, Synthetix nadal zapewnia użytkownikom szeroki wachlarz możliwości uzyskiwania pasywnego dochodu dzięki wykorzystaniu swoich produktów.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

KURS CRYPTO