page contents
CryptoTab Bitcoin Kanga kantor giełda 2
Udostępnij

Wyobraź sobie społeczeństwo lub miasto, w którym każdy mieszkaniec otrzymuje określoną kwotę pieniędzy, niezależnie od płci, pochodzenia społecznego czy wykształcenia. Choć może się to wydawać utopijnym marzeniem, idea zapewnienia podstawowego dochodu każdemu członkowi społeczeństwa istnieje od wieków. Koncepcja ta znana jest jako uniwersalny dochód podstawowy (UBI).

UBI to program zabezpieczenia społecznego, który proponuje regularne, bezwarunkowe wypłaty gotówki wszystkim obywatelom, niezależnie od ich statusu zatrudnienia i poziomu dochodów. Podstawowym celem UBI jest zapewnienie sieci bezpieczeństwa finansowego i ograniczenie ubóstwa, przy jednoczesnym zajęciu się potencjalnym wpływem automatyzacji i postępu technologicznego na zatrudnienie.

Pomimo rzekomego uroku tej koncepcji, jej wdrożenie było przedmiotem ciągłej debaty. Jednym z głównych wyzwań było określenie zrównoważonej i sprawiedliwej metody finansowania i dystrybucji płatności UBI. Tutaj pojawia się potencjał kryptowaluty jako instrumentu wdrażania UBI.

Dlaczego tradycyjne modele UBI zawodzą

Tradycyjne metody dystrybucji płatności z tytułu powszechnego dochodu podstawowego (UBI) stoją przed kilkoma poważnymi wyzwaniami, które mogą utrudniać skuteczność i zasięg takich programów.

 1. Korupcja i wycieki danych: Jednym z głównych wyzwań związanych z tradycyjnymi metodami dystrybucji UBI jest możliwość korupcji i wycieku środków. W wielu krajach, zwłaszcza tych o słabych strukturach zarządzania i ograniczonej przejrzystości, programy transferów pieniężnych są podatne na sprzeniewierzenie, defraudację i niewłaściwą alokację środków.
 2. Nieefektywne systemy dystrybucji: Tradycyjne systemy dystrybucji przekazów pieniężnych często obejmują wiele warstw biurokracji i pośredników, co prowadzi do nieefektywności i opóźnień w dostarczaniu środków do zamierzonych odbiorców. Złożone procesy administracyjne, formalności i procedury weryfikacyjne mogą tworzyć wąskie gardła i spowalniać proces dystrybucji.
 3. Wysokie koszty administracyjne: Wdrożenie programu UBI za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji może wiązać się ze znacznymi kosztami administracyjnymi. Koszty te mogą obejmować wydatki na personel zarządzający programem, koszty infrastruktury systemów bankowych i płatniczych oraz koszty związane z monitorowaniem i audytowaniem procesu dystrybucji.
 4. Wykluczenie finansowe: Tradycyjne metody dystrybucji opierają się na dostępie do formalnych systemów i infrastruktury bankowej. Jednakże w wielu częściach świata znaczna część populacji pozostaje pozbawiona lub niedostatecznie ubankowiona i nie ma dostępu do podstawowych usług finansowych.

Potencjalne korzyści kryptowaluty dla UBI

W swoim oficjalnym dokumencie DECENOMY wspomina o pokrewnym pojęciu – bezwarunkowym dochodzie podstawowym (UBI). W jego realizacji, która jest jeszcze w fazie koncepcyjnej, każdy użytkownik w ramach swojego ekosystemu będzie regularnie otrzymywał stałą kwotę finansową. To powiedziawszy, są to niektóre z potencjalnych korzyści płynących z używania kryptowaluty dla UBI.

 1. Efektywna dystrybucja i monitorowanie: Jedną z kluczowych zalet wykorzystania kryptowaluty do wdrożenia UBI jest potencjał skutecznej i przejrzystej dystrybucji oraz monitorowania środków. Dzięki kryptowalutom takim jak Sapphire płatności UBI można bezpośrednio przenosić do cyfrowych portfeli poszczególnych osób, eliminując potrzebę pośredników i minimalizując ryzyko sprzeniewierzenia lub wycieku środków. Dodatkowo przejrzysty charakter technologii blockchain umożliwiłby monitorowanie i audyt transakcji w czasie rzeczywistym, zapewniając rozliczalność i właściwą alokację zasobów.
 2. Włączenie finansowe: Kryptowaluta może potencjalnie promować włączenie finansowe, zapewniając dostęp do cyfrowych usług finansowych osobom, które obecnie nie mają dostępu do usług bankowych lub są niedostatecznie ubankowione. Według Banku Światowego około 1,7 miliarda dorosłych na całym świecie nie ma dostępu do podstawowych usług bankowych. Kryptowaluta może służyć jako alternatywny system finansowy, umożliwiając tym osobom otrzymywanie płatności UBI i zarządzanie nimi bez potrzeby korzystania z tradycyjnej infrastruktury bankowej.
 3. Odporność i niezależność: Jedną z podstawowych zasad kryptowaluty jest jej zdecentralizowany charakter, co oznacza, że ​​działa ona niezależnie od jakiejkolwiek władzy centralnej lub rządu. Ta cecha mogłaby zapewnić odporność i niezależność programów UBI, gwarantując, że płatności nie będą podlegać kaprysom niestabilności politycznej lub gospodarczej ani ingerencji sił zewnętrznych.
 4. Programowalny pieniądz i inteligentne kontrakty: Kryptowaluty, szczególnie te oparte na technologii blockchain, oferują potencjał programowalnych pieniędzy i wykorzystania inteligentnych kontraktów . W kontekście UBI inteligentne kontrakty można wykorzystać do automatyzacji dystrybucji płatności w oparciu o wcześniej określone zasady i warunki.

Wyzwania i rozważania

Chociaż wykorzystanie kryptowaluty jako instrumentu wdrażania UBI oferuje kilka potencjalnych korzyści, należy uwzględnić pewne istotne wyzwania i kwestie, takie jak:

 1. Skalowalność i przyjęcie: Aby kryptowaluta była skutecznym instrumentem UBI, musiałaby osiągnąć szerokie przyjęcie i skalowalność. Obecnie większość kryptowalut ma ograniczoną przepustowość transakcji i stoi przed wyzwaniami w zakresie obsługi wolumenu transakcji, który byłby wymagany w przypadku programu UBI na dużą skalę.

Ponadto stopień zainteresowania kryptowalutami wśród ogółu społeczeństwa pozostaje stosunkowo niski, a wielu osobom brakuje niezbędnej wiedzy lub infrastruktury, aby skutecznie wykorzystywać waluty cyfrowe i zarządzać nimi.

 • Zmienność i stabilność: Jednym z głównych wyzwań związanych z kryptowalutami jest ich wrodzona zmienność. Wartość większości kryptowalut może ulegać znacznym wahaniom pod wpływem spekulacji, nastrojów rynkowych i innych czynników. Ta zmienność może podważyć stabilność i przewidywalność płatności UBI, potencjalnie utrudniając ich skuteczność w zapewnianiu niezawodnej siatki bezpieczeństwa.

Aby rozwiązać ten problem, należy zbadać mechanizmy stabilizacji wartości kryptowaluty wykorzystywanej do płatności UBI, takie jak powiązanie waluty ze stabilnym aktywem lub wdrożenie algorytmicznych technik stabilizacji. W przypadku DECENOMY cała działalność gospodarcza jest powiązana z centralną kryptowalutą zabezpieczoną wartością, znaną jako Sapphire.

 • Względy regulacyjne i prawne: Krajobraz prawny i regulacyjny otaczający kryptowaluty wciąż ewoluuje, z różnym stopniem akceptacji i regulacji w różnych jurysdykcjach. Niektóre kraje przyjęły kryptowaluty, podczas gdy inne nałożyły ograniczenia lub całkowity zakaz ich używania.
 • Zużycie energii i wpływ na środowisko: Niektóre sieci kryptowalut, takie jak Bitcoin, opierają się na energochłonnych procesach wydobywczych w celu sprawdzania transakcji i zabezpieczania sieci. Wzbudziło to obawy dotyczące wpływu kryptowalut na środowisko, szczególnie pod względem ich śladu węglowego i zużycia energii.

Jeżeli kryptowaluta ma być wykorzystywana jako instrument UBI, konieczne byłoby zbadanie bardziej energooszczędnych alternatyw lub wdrożenie środków łagodzących wpływ na środowisko, takich jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub przyjęcie bardziej zrównoważonych mechanizmów konsensusu.

Wniosek

Koncepcja uniwersalnego dochodu podstawowego (UBI) zyskała w ostatnich latach duże zainteresowanie ze względu na obawy związane z automatyzacją, nierównością dochodów i potrzebą solidnej siatki bezpieczeństwa socjalnego. Chociaż wdrożenie UBI napotkało wiele wyzwań, potencjał kryptowaluty jako instrumentu jej dystrybucji i zarządzania wzbudził zainteresowanie i debatę.

Kryptowaluta oferuje kilka potencjalnych korzyści przy wdrażaniu UBI, w tym efektywną dystrybucję, włączenie finansowe, odporność i możliwość wykorzystania programowalnych pieniędzy i inteligentnych kontraktów. Istnieją jednak wąskie gardła, które należy pokonać, takie jak skalowalność, zmienność, przeszkody regulacyjne i problemy środowiskowe.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

Wasza ocena
[GŁOSÓW: 0 OCENA: 0]

Udostępnij
Napisz do Nas
KURS CRYPTO